سید امین اتابک

دکترای تخصصی برق - مخابرات، مدرس دانشگاه، متخصص سیستم های انتقال مخابراتی

سید امین اتابک

دکترای تخصصی برق - مخابرات، مدرس دانشگاه، متخصص سیستم های انتقال مخابراتی

سید امین اتابک

سید امین اتابک قهفرخی
** دانشجوی دکترای تخصصی برق - مخابرات
** مدرس دانشگاه
** مهندس و متخصص سیستم های انتقال مخابراتی
** عضو انجمن IEEE
** رئیس اسبق شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
** استاد مشاور انجمن علمی مهندسی برق دانشکده فنی پسران شهرکرد
** استاد مشاور شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری
** عضو کمیته دانشجویی بخش ایران IEEE
** عضو کمیته جوایز بخش ایران IEEE
** معاون کمیته خبرنامه بخش ایران IEEE

انتصاب آقای دکتر سید امین اتابک به عنوان نائب رئیس کمیته خبرنامه بخش ایران IEEE


انتصاب آقای دکتر سید امین اتابک به عنوان عضو کمیته جوایز بخش ایران IEEE


معرفی آقای دکتر سید امین اتابک به عنوان استاد مشاور شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری


انتخاب آقای دکتر سید امین اتابک به عنوان ناظر مسابقه IEEE Xtreme 14.0 در سال 2020 از سوی کمیته برگزاری مسابقه

جهت مشاهده متن خبر اینجا کلیک کنید


انتخاب آقای دکتر سید امین اتابک به عنوان سفیر مسابقه IEEE Xtreme 13.0 در سال 2019 از سوی کمیته برگزاری مسابقه

جهت مشاهده متن خبر روی تصویر زیر کلیک کنید