سید امین اتابک

دکترای تخصصی برق - مخابرات، مدرس دانشگاه، متخصص سیستم های انتقال مخابراتی

سید امین اتابک

دکترای تخصصی برق - مخابرات، مدرس دانشگاه، متخصص سیستم های انتقال مخابراتی

سید امین اتابک

سید امین اتابک قهفرخی
** دانشجوی دکترای تخصصی برق - مخابرات
** مدرس دانشگاه
** مهندس و متخصص سیستم های انتقال مخابراتی
** عضو انجمن IEEE
** رئیس اسبق شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
** استاد مشاور انجمن علمی مهندسی برق دانشکده فنی پسران شهرکرد
** استاد مشاور شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری
** عضو کمیته دانشجویی بخش ایران IEEE
** عضو کمیته جوایز بخش ایران IEEE
** معاون کمیته خبرنامه بخش ایران IEEE

طرح های پژوهشی

 

1.

عنوان طرح :تعیین اولویت های پژوهشی

سازمان : شرکت مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری

مسئولیت : پیشنهاد دهنده طرح

سال شروع : 1394

سال خاتمه : 1396


2.

عنوان طرح :تدوین استاندارد جهت توسعه ODF و پچ کرد مراکز مخابراتی سطح استان

سازمان : شرکت مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری

مسئولیت : پیشنهاد دهنده طرح

سال شروع : 1396

سال خاتمه : 1396


3. 

 

عنوان طرح :استفاده از XFP تک کور WDM جهت افزایش پهنای باند سیستم انتقال به میزان 10G

سازمان : شرکت مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری

مسئولیت : عضو تیم پژوهشی به سرپرستی مهندس سعید داوودیان

سال شروع : 1396

سال خاتمه : 1397


4.

عنوان طرح : تجهیز فن شلف های PTN شرکت فایبرهوم جهت کاهش دما و حذف Packet Loss در شبکه

سازمان : شرکت مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری

مسئولیت : پیشنهاد دهنده طرح

سال شروع : 1397

سال خاتمه : 1398


5.

عنوان طرح : انتقال پورت های منیجمنت شبکه OSN و RTN استان

سازمان : شرکت مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری

مسئولیت : پیشنهاد دهنده طرح

سال شروع : 1399

سال خاتمه : 


6. 

عنوان طرح : برقراری ارتباط STM1 بین شبکه های انتقال شهری و Backbone

سازمان : شرکت مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری

مسئولیت : پیشنهاد دهنده طرح

سال شروع : 1400

سال خاتمه : 


7.

عنوان طرح : طراحی و ساخت کابل مبدل E1 از RJ45 به کوواکسیال زیمنس

سازمان : شرکت مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری

مسئولیت : پیشنهاد دهنده طرح

سال شروع : 1400

سال خاتمه :