سید امین اتابک

دکترای تخصصی برق - مخابرات، مدرس دانشگاه، متخصص سیستم های انتقال مخابراتی

سید امین اتابک

دکترای تخصصی برق - مخابرات، مدرس دانشگاه، متخصص سیستم های انتقال مخابراتی

سید امین اتابک

سید امین اتابک قهفرخی
** دانشجوی دکترای تخصصی برق - مخابرات
** مدرس دانشگاه
** مهندس و متخصص سیستم های انتقال مخابراتی
** عضو انجمن IEEE
** رئیس اسبق شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
** استاد مشاور انجمن علمی مهندسی برق دانشکده فنی پسران شهرکرد
** استاد مشاور شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری
** عضو کمیته دانشجویی بخش ایران IEEE
** عضو کمیته جوایز بخش ایران IEEE
** معاون کمیته خبرنامه بخش ایران IEEE

سوابق تحصیلی 

  • دکترای تخصصی برق - مخابرات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی ( 1395 - ادامه دارد )

موضوع رساله :

استاد راهنما : دکتر حسین امامی، دکتر محسن عشوریان

استاد مشاور :

  • کارشناسی ارشد برق - مخابرات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی ( 1391 - 1395)

موضوع پایان نامه : اندازه گیری طیف فرکانسی سیگنال های مایکروویو چندتون با استفاده از نمونه برداری متراکم و فناوری مایکرویوو فوتونیک

استاد راهنما : دکتر حسین امامی

استاد مشاور : دکتر محسن عشوریان

  • کارشناسی برق - مخابرات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ( 1386 - 1390 )

موضوع پروژه : کاهش نویز در تصاویر با استفاده از منطق فازی

استاد راهنما : دکتر علیرضا نقش

سوابق شغلی و حرفه ای

  • کارمند شرکت مخابرات ایران

کارشناس مرکز تلفن LTX بین شهری ( 1392 -1394 )

کارشناس سیستم های انتقال مخابراتی ( 1394- ادامه دارد )

  • مدرس دانشگاه

دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده فنی پسران شهرکرد ( 1393- ادامه دارد )