سید امین اتابک

دکترای تخصصی برق - مخابرات، مدرس دانشگاه، متخصص سیستم های انتقال مخابراتی

سید امین اتابک

دکترای تخصصی برق - مخابرات، مدرس دانشگاه، متخصص سیستم های انتقال مخابراتی

سید امین اتابک

سید امین اتابک قهفرخی
** دانشجوی دکترای تخصصی برق - مخابرات
** مدرس دانشگاه
** مهندس و متخصص سیستم های انتقال مخابراتی
** عضو انجمن IEEE
** رئیس اسبق شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
** استاد مشاور انجمن علمی مهندسی برق دانشکده فنی پسران شهرکرد
** استاد مشاور شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری
** عضو کمیته دانشجویی بخش ایران IEEE
** عضو کمیته جوایز بخش ایران IEEE
** معاون کمیته خبرنامه بخش ایران IEEE

کارگاه آشنایی با گوگل درایو و امکانات آن

برگزار کننده : انجمن علمی برق، دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده فنی شهرکرد

زمان : دوشنبه 20 آبان ماه 1398 ساعت 17 الی 18

مکان : دانشکده فنی شهرکرد ( کلیک کنید )

مدرس : مهندس سید امین اتابک و سجاد راستی

جهت توضیحان بیشتر روی پوستر کارگاه کلیک کنید.

کارگاه آموزشی گوگل درایو _ دکتر سید امین اتابک _ انجمن علمی برق دانشکده فنی شهرکرد


کارگاه آموزشی روش تحقیق و پروپوزال نویسی

برگزار کننده : انجمن علمی برق، دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده فنی شهرکرد

زمان : دوشنبه 12 آذر ماه 1397 ساعت 15 الی 17

مکان : دانشکده فنی شهرکرد ( کلیک کنید )

مدرس : مهندس سید امین اتابک

جهت توضیحان بیشتر روی پوستر کارگاه کلیک کنید.

کارگاه آموزش روش تحقیق و پروپوزال نویسی، دکتر سید امین اتابک