سید امین اتابک

دکترای تخصصی برق - مخابرات، مدرس دانشگاه، متخصص سیستم های انتقال مخابراتی

سید امین اتابک

دکترای تخصصی برق - مخابرات، مدرس دانشگاه، متخصص سیستم های انتقال مخابراتی

سید امین اتابک

سید امین اتابک قهفرخی
** دانشجوی دکترای تخصصی برق - مخابرات
** مدرس دانشگاه
** مهندس و متخصص سیستم های انتقال مخابراتی
** عضو انجمن IEEE
** رئیس اسبق شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
** استاد مشاور انجمن علمی مهندسی برق دانشکده فنی پسران شهرکرد
** استاد مشاور شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری
** عضو کمیته دانشجویی بخش ایران IEEE
** عضو کمیته جوایز بخش ایران IEEE
** معاون کمیته خبرنامه بخش ایران IEEE

نحوه ارزشیابی :

نحوه ارزشیابی درس شبکه های کامپیوتری
عنوان نمره
میان ترم 5
تکلیف 3
پروژه 2
پایان ترم 10
جمع کل 20

مراجع :

  • Data Communications and Networking _ 4th Edition _ by : Behrouz A.Forouzan ( دانلود )
     
  • Computer Networks _ 5th Edition _ by : Tanenbaum ( دانلود )
     
  • Data And Computer Communications _ 8th Edition _ By: William Stallings ( دانلود )

فایل های آموزشی :

فایل های آموزشی درس شبکه های کامپیوتری
عنوان فصل فایل PDF فیلم های آموزشی

مقدمه و آشنایی

دانلود

قسمت اول

فصل اول:

مقدمه و معرفی شبکه   

دانلود قسمت اول قسمت دوم
     قسمت سوم       قسمت چهارم

فصل دوم:
مدل های شبکه

دانلود قسمت اول قسمت دوم
قسمت سوم قسمت چهارم
قسمت پنجم قسمت ششم

فصل سوم :
داده و سیگنال

دانلود    

فصل چهارم :

انتقال دیجیتال

دانلود    

فصل پنجم :

استفاده عملی از پهنای باند 

مالتی پلکسینگ و گستردگی

دانلود    

فصل ششم:

سوئیچینگ

دانلود    

فصل هفتم :

شبکه تلفن ثابت و انتقال داده

دانلود    

تکالیف :

تکالیف درس شبکه های کامپیونری
  موعد تحویل نحوه پاسخ دهی و ارسال پاسخ تکالیف
تکالیف سری اول     دانلود پاسخ
تکالیف سری دوم     دانلود پاسخ
تکالیف سری سوم     دانلود پاسخ
تکالیف سری چهارم     دانلود پاسخ
تکالیف سری پنجم    

دانلود پاسخ

تکالیف سری ششم      
تکالیف سری هفتم      
تکالیف سری هشتم