سید امین اتابک

دکترای تخصصی برق - مخابرات، مدرس دانشگاه، متخصص سیستم های انتقال مخابراتی

سید امین اتابک

دکترای تخصصی برق - مخابرات، مدرس دانشگاه، متخصص سیستم های انتقال مخابراتی

سید امین اتابک

سید امین اتابک قهفرخی
** دانشجوی دکترای تخصصی برق - مخابرات
** مدرس دانشگاه
** مهندس و متخصص سیستم های انتقال مخابراتی
** عضو انجمن IEEE
** رئیس اسبق شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
** استاد مشاور انجمن علمی مهندسی برق دانشکده فنی پسران شهرکرد
** استاد مشاور شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری
** عضو کمیته دانشجویی بخش ایران IEEE
** عضو کمیته جوایز بخش ایران IEEE
** معاون کمیته خبرنامه بخش ایران IEEE

نحوه ارزشیابی :

عنوان نمره
کار کلاسی 3
پروژه 5
پایان ترم 12
  20

مرجع :

کتاب انگلیسی برای مهندسی برق تالیف : عبدالحسین رضایی و محمد امیر یوسفی

English for Electrical Engineering by A.H.Rezaee and M.Amiryousefi

 

جهت خرید اینترنتی کتاب میتوانید به آدرس زیر مراجعه کنید:

https://16book.ir/Shop/BookDetail/4755/English-for-electrical-engineering